crkvabosanska.org

Povodom Kurban-bajrama

Kur'an ističe o Ibrahimu a.s. i njegovoj žrtvi sljedeće:

I on(Ibrahim a.s.) reče: ''Ja ću ići svome Gospodaru, On će mene naputiti na pravi put. Gospodaru, Bože, pokloni mi (sina) od dobrih ljudi!<< Pa smo ga mi obradovali blagim i razumnim dječakom. Kada je dječak odrastao da može s njim raditi, otac mu reče:''Moj sinak, ja viđam u snu da tebe koljem i žrtvujem; razmisli, šta ti o tom misliš?'' On reče:''Moj oče, učini što ti se zapovijeda. Ti ćeš mene ako Bog bude htio, naći od strpljivih!'' Kada se oba predadoše volji Božijoj i kada Ibrahim položi sina čelomna zemlju, Mi mu doviknusmo:''Ti si obistinio i ispunio svoj san.'' Tako mi nagrađujemo one koji dobro čine. Zaista je ovo jasno iskušenje. I mi smo njegova sina iskupili velikom kurbanom. I ostavili mu spomen u budućim pokoljenjima. Nek spas i mir bude sa Ibrahimom. Mi tako nagrađujemo čestite; on je bio od naših vjernih sluga. Mi smo ga obradovali sa Ishakom kao pejgamberom od dobrih ljudi. Svoj blagoslov izlili smo na njega i Ishaka. Između njihovih potomaka ima dobročinitelja, a ima i očitih nasilnika prema samom sebi."

„Mi smo njegova sina iskupili Velikom kurbanom.“

Kurban je simbol žrtvovanja i to žrtvovanja onog što je čovjeku najmilije: otac spreman žrtvovati sina, a sin, mladi jedinac, spreman žrtvovati svoj život. I vidimo da je Allah bio taj koji je u zamjenu za Ibrahimovog sina dao drugu žrtvu. Allah je bio taj koji ga je iskupio, a to je učinio kroz drugu žrtvu koju je On sam pribavio.

Kao što je Allah iskupio Ibrahimovog sina, tako je iskupio i Ademovu djecu. Svako od nas zaslužuje da umre i da bude kažnjen za svoje grijehe. Ali Allah Koji je milostiv, pribavio je kurban - zamjenu da trpi radi nas. Ovaj Sveti kurban je bio žrtvovan za nas da bi nas otkupio od osude grijeha koju mi pravedno zaslužujemo.

Ko je bila ova posebna osoba koja je predodređena da čudesno dođe sa neba, da živi bezgrešan život, i da samu sebe preda kao žrtvu za otkupljenje čovječanstva? To je bio Onaj Koji je tvrdio da nije došao na svijet ”da bude služen, nego da služi i da preda Svoj život kao otkupljenje za mnoge”. On je taj o kome Sveti spisi predskažuju:

Za naše grijehe probodoše Njega, za opačine naše Njega satriješe. Na Njega pade kazna - radi našeg mira, Njegove nas rane iscjeliše... ko jagnje na klanje odvedoše Ga... premda nije počinio nepravde, niti su Mu usta laži izustila. Al' se Gospodu svidje da Gga pritisna bolima... da grijehe mnogih ponese na sebi i da se zauzme za zločince.

 Prema tome nije svrha kurbana samo pomoći siromahe udijelivši im nešto mesa, kako se to obično kao svrha kurbana spominje.

 Zato vas molim, braćo, po milosrđu Božijem: prinesite svoja tijela kao živu žrtvu, svetu i ugodnu Bogu, i kao svoju duhovnu službu. Nemojte se prilagođavati ovom svijetu,već se preobražavajte obnovom svoga uma da možete prepoznati šta je dobra, ugodna i savršena volja Božija.

 

 
Nalazite se: Početna