crkvabosanska.org

Mali obrednik

Krštenje - Potapanje

Isus im priđe i reče: „Data Mi je sva vlast na Nebu i na Zemlji. Idite zato i učinite sve narode Mojim učenicima, potapajući ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha“.1

„Idite po cijelome svijetu i svakome najavljujte Radosnu vijest. Ko povjeruje i bude potopljen, spasit će se. Ko ne bude vjerovao, bit će osuđen. One koji budu vjerovali pratit će ovi znaci: izgonit će zle duhove u Moje ime, govorit će novim jezicima, zmije će uzimati rukama, a popiju li šta smrtonosno, neće im nauditi; na bolesne će stavljati ruke i oni će ozdravljati!”2

Isus je rekao: „Zaista, zaista ti kažem – ko se ponovo ne rodi, taj ne može vidjeti Božijega carstva.Ne rodi li se čovjek iz vode i Duha, ne može ući u Božije carstvo. Što je od tijela rođeno, tijelo je. Što je od Duha rođeno, duh je. Nemoj se zato čuditi što ti kažem da se morate ponovo roditi. Vjetar puše gdje hoće. Kao što čuješ šum vjetra, a ne znaš odakle dolazi ni kamo ide, tako je sa svakim ko je rođen od Duha.”3

Krštenjem se označuje da se nastavljaju spasiteljska Božija djela iz prošlosti, kao što su: spasenje Noe i njegove porodice iz Potopa, spasenje Izraela iz Egipta prelaskom preko Crvenog mora, uvođenje Izraela u Obećanu zemlju preko vode rijeke Jordana… Istim znakom vode Bog kroz sve vjekove označuje da izbavlja svoje odabranike od svih ropstava i propasti i dariva im svoj život “odozgor” nalik Isusovu životu, kojega je uskrsnuo od mrtvih snagom svoga Duha. Zato je krštenje vidljivi znak da postajemo slični, “suobličeni” Isusu Kristu, prvom Božijem odabraniku, slični Mesiji u Njegovoj smrti, ukopu i uskrsnuću.

Krštenikov prolaz kroz smrt, ukop i oživljenje s Mesijom lijepo simbolizira potapanje krštenika u vodu.

 

Ta, zar ne znate da svi koji su u Mesiju Isusa potopljeni, u Njegovu smrt su potopljeni? Mi smo dakle s Njim u potapanju ukopani u smrt, da bismo, kao što je i Mesija podignut iz mrtvih slavom Oca, i mi hodali u novom životu.4

U obredu krštenja pripravnik (krštenik) najprije izražava svoju želju i nakanu koja ga u tom vodi.

 Krstitelj: Svjedočimo da je Otac poslao Sina kao Spasitelja svijeta. Ko priznaje da je Isus Sin Božiji, Bog ostaje u njemu i on u Bogu. Mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali u nju. Bog je ljubav. Ko ostaje u ljubavi, ostaje u Bogu i Bog u njemu.5

Isus reče, Ko god je živ i vjeruje u mene, nikada neće umrijeti. Vjeruješ li u to?6

Krštenik: Ja vjerujem da je Isus Mesija, Božiji sin koji je došao na svijet.

Krstitelj: Ja te krstim u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

 

Duhovno krštenje - potapanje u Duhu

- Duhovno krštenje Sam obred vršen je na taj način što bi jedan od uglednijih članova zajednice, u prisustvu drugih vjernika, na prsa krštenika stavio Evanđelje i položio ruke na njegovu glavu. 8

Jeste li primili Svetoga Duha kad ste povjerovali?”, upita ih. A oni odgovore: „Nismo ni čuli da Sveti Duh postoji.” „Kako ste onda potopljeni?”, upita on.

„Ivanovim potapanjem”, odgovore. Pavle im reče: „Ivanovo je potapanje bilo potapanje za obraćenje. Sâm je Ivan govorio narodu da vjeruje u Onoga Koji za njim dolazi, u Isusa.” Kad su to čuli, budu potopljeni u ime Gospoda Isusa. Pavle položi na njih ruke, pa se na njih spusti Sveti Duh, te počnu propovijedati i govoriti tuđim jezicima.7

- Bijela haljina znak je novoga krštenikova dostojanstva i znak njegove krsne nevinosti po oproštenju grijeha – ali i znak njegove obveze da odsada živi neokaljano po uzoru na Isusa Krista koji nije počinio zla.

 

 

  1. Evanđelje po Mateju 28:18-19
  2. Evanđelje po Marku 16:15-18
  3. Evanđelje po Ivanu 3:3-8
  4. Pavlovo pismo Rimljanima 6:3-4
  5. Prvo Ivanovo pismo 4:14
  6. Evanđelje po Ivanu 11:26
  7. Djela poslanika 19:2-6
 
Nalazite se: Početna O nama Dokumenti Mali obrednik