crkvabosanska.org

Fida International prekinula saradnju

Prekinuta višegodišnja saradnja između Fida Internationala i osnivaca Krstjanske zajednice u BiH

10.11.2010.

Fida International, misijska organizacija finske pentekostne crkve, poslala je svojim misionarima na Balkanu pismo kojim se navodi da Fida i njezine misionari neće podržavati niti učestvovati u rad Krstjanske zajednice u BiH. Kao razlog oni pozivaju u partnerski ugovor Evanđeoskom crkvom u BiH, kojim Evanđeoska crkva u BiH je jedini Fidin partner u Bosni i Hercegovini.

“Sastali smo se u augustu sa predstavnicima crkve u Kouvoli i Tepponenovima. Na sastanku smo u dobrom međusobnom razumijevanju odlučili da Tepponenovi neće više biti  misionari u okviru Fide,  iako ih  Kouvola i ostale crkve nastavljaju podržavati. Praktično odluka znači da Tepponenovi više nisu na listi Fidinih misionara. Želimo ovom odlukom osigurati svima mir u radu. Tepponenovi su osnovali svoju denominaciju (Krstjanska zajednica u Bosni i Hercegovini), koja nije Fidin partner. Pošto Fidin partner (Evanđeoska crkva u Bosni I Hercegovini) ne odobrava pomenute denominacije, mi kao Fida i njeni misionari ne podržavamo niti učestujemo u radu Krstjanske zajednice. Fida International, Harri Hakola.

 

 
Nalazite se: Početna