crkvabosanska.org

Seminar Moćan mir

 

AnitaTerlouw Anita Terlouw je udata i živi u Holandiji. Budući da radi kao savjetnik i predavač na seminarima, njena specijalizacija je u pristupu “Moćan mir”, http://www.isarpac.dk/ kao i model za savjetovanje:  psihodinamička psihoterapija (Insight Focused Therapy).http://www.insight-international.org/index.php?lang=en . Budući da ima licencu ISARPAC - Međunarodna škola pastoralne brige povezana sa (seksualnog) zlostavljanja i licencu za psihodinamičke psihoterapije, ona predaje u Danskoj i Švicarskoj kao i u zemljama iz kojih dobije pozivnice. Ona odgovara na Božiji poziv koji je Bog stavio na njeno srce da poduči ljude i pomogne im da se fokusiraju na iscjeljujuću prisutnost Gospoda koji nas voli vječnom ljubavlju i želi utažiti našu žeđ. „Ako je ko žedan, neka dođe meni, i neka pije ko vjeruje u mene!  Jer Pismo kaže: Iz njegove će utrobe poteći rijeke žive vode.”(Ivan 7: 37-38)

 Seminar "Moćan mir i živototvorni susreti" Tuzla, 8. i 9. 10.2010

 Ono što iskusimo u životu ima dubok uticaj na nas. Pozitivne riječi i djela su zaista blagoslov i daju život!  Mi svakako znamo i za druga iskustva koja nas mogu duboko povrijediti i uticati na naš život. Mi patimo, možemo se osjećati usamljeno i napušteno. Ko nas zaista može razumjeti i pomoći nam? Postoji neko koji se zove Isus i On kaže: „Dođite meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas rasteretiti.”  Šta može On učiniti i kako? Kako mi možemo se okrenuti  Gospodu i zatražiti od Njega da On dođe u našu  situaciju. Kako doživjeti da On nas vidi sa svojim milostivim očima, čuje i razumije. Te iskusiti da će se nešto desiti na ovom sastanku, nešto dobro, nešto što mjenja život a ujedno i daje život!

Tokom dvo-dnevnog seminara bilo je molitvu, podučavanje, vježbe i blagoslovljeno vrijeme te mogućnost  na  pojedinačnu molitvu i savjetovanje:

 

 
Nalazite se: Početna