crkvabosanska.org

Želite nam se pridružiti

Članom Krstjanske zajednice mogu postati svi građani Bosne i Hercegovine i građani druge države koji su stalno nastanjeni, ili borave duže od jedne godine, na teritoriji Bosne i Hercegovine, shodno odredbama ustava Bosne i Hercegovine i zakonima BiH, i koji prihvataju i primjenjuju Osnove vjerovanja Krstjanske zajednice:

 • Mi vjerujemo da je Biblija nadahnuta, nepogrešiva, autoritativna Riječ Božija.
 • Mi vjerujemo u jednog Boga, koji vječno postoji u tri osobe: Otac, Sin i Duh Sveti.
 • Mi vjerujemo da je za spasenje izgubljenog i grešnog čovjeka regeneracija po Duhu Svetom kroz vjeru u Mesiji Isusa apsolutno suštinska.
 • Mi vjerujemo u krštenje - potapanje vjerujućih pod vodu, prema Pismima.
 • Mi vjerujemo u krštenje - potapanje u Duhu Svetom čiji je dokaz govorenje u drugim jezicima kako Duh daje i u djelovanje duhovnih darova i službi.
 • Mi vjerujemo u službu Duha Svetog koji prebiva u vjerniku i koji osposobljava vjernika da živi pobožnim životom.
 • Mi vjerujemo u oživljenje i spašenih i nespašenih; onih spašenih, za život vječni, a onih nespašenih za osudu.
 • Mi vjerujemo u universalnu zajednicu Mesije Isusa i u jedinstvo vjernika.
 • Mi vjerujemo u praktičnu primjenu vjere u svakodnevnom iskustvu i upotrebu služenja ljudima u svakom području života.

Pripadnik Krstjanske zajednice ima obaveze i prava

Obaveze pripadnika Krstjanske zajednice su:

 • da se pridržava u poslaničkoj nauci, da se pridržava krstjanskih normi i štiti krstjanske vrijednosti,
 • da poznaje i primjenjuje propise Krstjanske zajednice,
 • da daje redovne doprinose i druge priloge za potrebe Krstjanske zajednice,
 • da čuva ugled i jedinstvo Krstjanske zajednice.Prava pripadnika Krstjanske zajednice su:
 • da slobodno izražava svoju vjeru, da se krstjanski odgaja i obrazuje,
 • da koristi ustanove Krstjanske zajednice,
 • da sudjeluje u zajedničkim aktivnostima u lokalnim zajednicama,
 • da bira organe Krstjanske zajednice i da bude biran u organe Krstjanske zajednice,
 • da bude obaviješten o radu organa i ustanova Krstjanske zajednice,
 • da se obraća organima Krstjanske zajednice radi zaštite svojih vjerskih prava,
 • da u okvirima odgovarajućih propisa koristi imovinu Krstjanske zajednice.
Zahtjev
 
Nalazite se: Početna O nama Želite nam se pridružiti?