crkvabosanska.org

Historija zajednice - fusnote

Index članka
Historija zajednice
Antički period
Srednjovjekovni period
Posljednja historija
fusnote
pojmovnik
Sve Stranice
Fusnote
1. Ivan Mužić, VJERA CRKVE BOSANSKE, Split, 2008. god., str. 77
2. Poznato je da istočna (pravoslavna) i zapadna (rimokatolička) crkva različito vjeruju (poimaju) Duha Svetog. Na Prvom carigradskom saboru 381. god. potvrđeno je Nicejsko vjerovanje koje kaže  da je Sin istobitan (grč. Homoousios) Ocu, tj. jedinstvo Oca i Sina. Dakle, Nicejsko vjerovanje bavi se  shvaćanjem Sina, a o Duhu Svetom u Nicejskom vjerovanju kaže se “Vjerujemo u Duha Svetoga”.  Carigradski sabor proširuje nicejsko vjerovanje u kontekstu Duha Svetoga (zato je ovo vjerovanje nazvano nicejsko-carigradsko), pa se kaže da Sveti Duh “izlazi od Oca”. Međutim, na Zapadu je u tekst nicejsko-carigradskog vjerovanja uključen i tekst koji se navodi pod latinskim nazivom “Filioque” što znači  “I sina”. Tako smo dobili dva različita vjerovanja i poimanja Svetog Duha. Istočna crkva vjeruje da Sveti Duh izlazi od Oca, a zapadna crkva vjeruje da Sveti Duh izlazi od Oca i Sina.
Kakvo je bilo pneumatološko vjerovanje  kod pripadnika Crkve bosanske, je li ono bilo identično zapadnom ili pak  istočnom učenju, danas nam još nije poznato.
3. Srećko M. Džaja – Dubravko Lovrenović, SREDNJOVJEKOVNA CRKVA BOSANSKA, U: Svjetlo riječi, 2007. god., str. 12
4. Ivan Mužić, VJERA CRKVE BOSANSKE, Split, 2008. god., str. 76.
5. ĆOŠKOVIĆ, Pejo Crkva bosanska u XV. stoljeću / Pejo Ćošković. - Sarajevo : Institut za istoriju, 2005. str. 217-
6. Rukopisi nastali u krilu Crkve bosanske su došli do nas u vrlo ograničenu broju: u svemu cjelovitih i manje cjelovitih: trinaest četveroevanđelja, četiri apostola i tri zbornika. Cjelovitim i manje cjelovitim rukopisima treba dodati niz fragmenata. Anica Nazor, RUKOPISI CRKVE BOSANSKE, Fenomen “krstjani” u srednjovjekovnoj Bosni i Humu : zbornik radova. – Sarajevo : Institut za istoriju, 2005. god str. 539
7. Dr. Cla Reto Famos (Švicarska) IDEJA O “KRŠĆANSKOJ DRŽAVI”– ODNOSI IZMEĐU DRŽAVE I RELIGIJE SA STANOVIŠTA KRŠĆANSKE TRADICIJ E. Međunarodni simpozij Sarajevo (BiH), 21.-24. oktobar/listopad 2007. Uloga i značaj religije u sekularnom društvu iz muslimanske, kršćanske i jevrejske perspektive sa fokusom na Jugoistočnu Europu. str. 160
arrow_back_small

  
Nalazite se: Početna O nama Historija zajednice Historija zajednice - fusnote